Thứ Ba, Tháng Bảy 20, 2021

SaiGon Quays - Dự án được phát triển bởi Refico

SaiGon Quays
Dự án Khu đô thị SaiGon Quays

SAIGON QUAYS được phát triển bởi REFICO, dự án SaiGon Quays là khu đô thị quy mô 30 ha, hướng sông Sài Gòn, tạo lập một tiêu chuẩn mới cho việc phát triển bất động sản phức hợp tại Việt Nam.