SaiGon Quays

Căn hộ SaiGon Quays
- Thông tin, chính sách, giá bán căn hộ SaiGon Quays

Căn hộ SaiGon Quays

Các căn hộ tại dự án SaiGon Quays được thiết kết hiện đại cao cấp, các căn hộ đều có view rất đẹp khu công viên, sông Sài Gòn...
Các loại hình căn hộ tại dự án SaiGon Quays đa dạng:
The apartments at SaiGon Quays project are designed with modern high-class, the apartments all have a very nice view of the park, the Saigon River...
Types of apartments at SaiGon Quays project are diverse:

Căn hộ SaiGon Quays

SAIGON QUAYSCĂN HỘ